Haluamme haastaa työnantajia keskustelemaan vastuullisuudesta läpi vuoden

Elämme eettisten valintojen aikaa. Yhä useampi on tietoinen siitä, mitä arvot heille merkitsevät. Oma arvopohja määrittää entistä enemmän yksilön toimintaa niin kulutuspäätöksissä kuin työmarkkinoilla. Myös yritykset odottavat aiempaa useammin yhteistyökumppaneiltaan jaettua arvopohjaa.

Vastuullisuus on vahva arvo, joka koskee koko suomalaista työelämää. Mutta kuinka viestiä vastuullisuudesta vaikuttavasti? Miten tavoittaa yleisö ja potentiaaliset yhteistyökumppanit?

Suomen suurin työnantajakuvan kehittäjä Oikotie Työpaikat vastaa nyt kysyntään tuomalla Vastuullinen kesäduuni –kampanjan rinnalle uuden yhteiskunnallisesti tärkeän hankkeen: Suomen suurimman vastuullisuuskampanjan Vastuullinen työnantaja. 

Haluamme haastaa työnantajia keskustelemaan vastuullisuudesta läpi vuoden, kertomaan tarinoita ja kokemuksia vastuullisuudesta. Haluamme rohkaista, ja haluamme mahdollistaa.

Työelämän täytyy kehittyä. Tule mukaan tarjoamaan entistä parempia ja vastuullisempia työkokemuksia kaikille suomalaisille - jokaisella on oikeus vastuulliseen työnantajaan.

Vastuullisen työnantajan kuusi periaatetta

  1. Syrjimättömyys ja tasa-arvo. Me olemme kaikki erilaisia. Tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu on hyvinvoivan työyhteisön a ja o. Esimerkiksi sukupuoli tai syntyperä ei saa olla peruste sen enempää syrjinnälle kuin suosinnalle. Tällaista havaittaessa vastuullinen työnantaja puuttuu tilanteeseen matalalla kynnyksellä.
  2. Joustaminen ja työelämän tasapaino. Elämässä voi tapahtua kaikenlaisia käänteitä, jotka saattavat vaikuttaa työntekijän hyvinvointiin sekä jaksamiseen myös työpaikalla. Vastuullinen työnantaja kuuntelee työntekijää ja joustaa parhaansa mukaan elämän eri vaiheissa.
  3. Esimiestyöhön panostaminen. Hyvä esimies on läsnä työntekijöiden arjessa ja kiinnostunut työpaikan päivittäisistä tapahtumista. Ihmislähtöinen, kuunteleva esimiestyö on iso osa vastuullista työnantajuutta!  Sen toteuttamiseen tulee varata aikaa ja sitä on myös kehitettävä johdonmukaisesti.
  4. Työn sisältö ja merkitys. Työntekijälle on tärkeää kokea, että hänen työpanoksensa on merkityksellinen. Vastuullinen työnantaja auttaa työntekijää löytämään oman, selkeän roolin organisaatiossa. Kun odotukset ja tavoitteet ovat tiedossa, voivat sekä työnantaja että työntekijä paremmin edistää yhteisiä päämääriä.
  5. Kohtuullinen ja oikeudenmukainen palkkaus. Palkka on tärkeä motivaatiotekijä, joka lisää myös työn merkityksellisyyden kokemusta. Tehdystä työstä tulee aina saada asianmukainen korvaus. Palkasta on hyvä myös keskustella säännöllisin väliajoin ja sitä on tarkistettava työntekijän tehtävien kehittymisen mukaan.  Työntekijän tulee saada palkka ajoissa ja oikein.
  6. Hyvä hakijakokemus. Vastuullinen työnantaja välittää hakijasta koko hakuprosessin ajan. Jokainen hakija on arvokas! Työnantajan on asianmukaisesti viestittävä rekrytoinnin etenemisestä  – myös siinä tilanteessa, ettei hakija tule valituksi paikkaan.

Asiantuntijakumppanit

 

 

Työnantajakumppanit

 

 

Haluatko lähteä mukaan kumppaniksi?